Yuliy sezarning javobi

Ushbu maxsus shifrlashning qoidasi yozilayotgan harfning o'zini emas, o'zidan keyin keladigan harfni yozish edi.