Shunda Kapitan shunday debdi

— Eeee, hozir “Gʻopir akani taniysanmi....Salim akani taniysanmi?” deb, quloq-miyani yeb, odamni asabiga tegadi, - debdi qaroqchilarning kapitani.